LABEL FEDEX

Từ các tiểu bang xa, Quý khách cần gửi hàng về Việt nam

Chúng tôi gửi Label FedEx qua email. Quý khách chỉ cần in, dán lên thùng hàng  và drop-off tại địa điểm Fedex gần nhà.

Gửi yêu cầu

Quý khách gửi email yêu cầu Label FedEx cho chúng tôi tại đây. Trong đó sẽ cung cấp chi tiết hàng hoá gửi đi. 

Chúng tôi sẽ gửi Label FedEx qua email quý khách. Quý khách in, dán lên thùng hàng và drop-off tại FedEx gần nhà, Thời gian FedEx giao cho chúng tôi khoảng 3-5 ngày.

Thanh toán

Khi chúng tôi nhận được thùng hàng, sẽ gửi Invoice qua email. Quý khách thanh toán. Chúng tôi đóng thùng,  chuẩn bị cho chuyến hàng về Việt Nam.

Đối với hàng hoá được giao tại Saigon, Quý khách có thể chọn cách thanh toán tiền ship khi giao hàng.

Lưu ý

Onetouch Cargo sẽ đại diện cho quý khách khai báo và chi trả tất cả các chi phí liên quan đến thủ tục nhập khẩu tại Việt Nam.

Thời gian vận chuyển hàng từ Mỹ về VN là:
5-10 ngày: giao hàng tại Saigon
7-14 ngày: giao hàng tại các tỉnh

Shopping Cart